Čeština pro cizince

Čeština pro cizince

46.800 

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka pro běžnou denní komunikaci. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy čeština pro cizince probíhá na Obchodním institutu v Praze 5 – Anděl.

 

Description

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka pro běžnou denní komunikaci. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy čeština pro cizince probíhá na Obchodním institutu v Praze 5 – Anděl.

Základní osnovy kurzu:

  • Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
  • Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
  • Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
  • Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
  • Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Zakončení kurzu:  písemným testem a ústní zkouškou