Náš tým

Seznamte se s naším týmem

Ing. Mária Václavíková

Zřizovatelka, ředitelka
maria.vaclavikova@oapraha.cz

Mgr. Pavel Zajpt

Vedoucí pobočky, třídní učitel NDE
pavel.zajpt@oapraha.cz

Sandra Müllerová

Studijní referentka, asistentka
sandra.mullerova@oapraha.cz

Petra Voborníková

Studijní referentka na Andělu, asistentka pedagoga
petra.vobornikova@oapraha.cz

PhDr. Blanka Hemelíková

Učitelka českého jazyka, český jazyk pro cizince
blanka.hemelikova@oapraha.cz

Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.

Ekonomické předměty, matematika
jaroslav.kovarnik@oapraha.cz

Mgr. Jan Procházka, PhD.

tělesná výchova, management
jan.prochazka@oapraha.cz

María Paz Velazquez Noguera

Konverzace ve španělském jazyce

Michaela Kratochvílová, PhDr.

český jazyk, dějepis
michaela.kratochvilova@oapraha.cz

Ing. Krabec Lukáš PhD. MBA

Lektor ekonomických kurzů
lukas.krabec@oapraha.cz

Diane Freeman

Konverzace v anglickém jazyce
diane.freeman@oapraha.cz

Bc. Michal Zajíček

tělesná výchova, management
michal.zajicek@oapraha.cz

RNDr. Blanka Jankásková, Csc.

Asistentka pedagoga na Andělu
blanka.jankaskova@oapraha.cz

Kerry Lukavská

Konverzace v anglickém jazyce
kerry.lukavska@oapraha.cz

Michaela Macho

Asistentka
michaela.macho@oapraha.cz

Bc. Anna Kundrátová

marketingový referent
anna.kundratova@oapraha.cz