Náš tým

Seznamte se s naším týmem

Ing. Mária Václavíková

Zřizovatelka, ředitelka

Bc. Karolína Slezáčková

Vedoucí pobočky

Bc. Pavel Zajpt

Zástupce vedoucí pobočky, třídní učitel NDE

Sandra Müllerová

Studijní referentka, asistentka

Natálie Killingerová

Asistentka pedagoga, administrativní pracovník pro kurz Asistenta pedagoga

PhDr. Blanka Hemelíková

Učitelka českého jazyka, český jazyk pro cizince

Michaela Macho

Asistentka

Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.

Ekonomické předměty, matematika

María Paz Velazquez Noguera

Konverzace ve španělském jazyce

Michaela Kratochvílová, PhDr.

český jazyk, dějepis

Kerry Lukavská

Konverzace v anglickém jazyce

Diane Freeman

Konverzace v anglickém jazyce
freeman@oapraha.cz

Bc. Michal Zajíček

tělesná výchova, management

Mgr. Jan Procházka, PhD.

tělesná výchova, management

Bc. Anna Kundrátová

marketingový referent