Online Art

#1 Learning Website for Artists

Share your successes and struggles with a community of like-minded students who share your artistic goals on our public forums.

Join over 1490+ partners around the world

Learn The Essential Skills

Earn Certificates And Degrees

Get Ready for The Next Career

Master at Different Areas

Made for artists

The biggest & best streaming art course

Art courses taught by the world's best artists

Featured
Všechny úrovně

Kurz asistenta pedagoga

10200 

Kurz asistenta pedagoga

120 hours
Všechny úrovně
What you'll learn
Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Featured
Všechny úrovně

Čeština pro cizince

600 

Čeština pro cizince

2 Lessons
1 hour
Všechny úrovně
What you'll learn
Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Frequently Asked Questions

Which courses are included with my subscription?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
Are the video courses downloadable?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
What do I need to get started?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
Do I get feedback or critiques?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.

Learn on your mobile anytime!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met um dolor sit amecond imentum esti

Download my app

See What Our Students Have To Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met um dolor sit amecond imentum esti