Dev

Complete Your Dreams in JavaS Programming

Learn any coding program in distance and for a reasonable fee. You don't have to struggle alone, you've got our assistance and help.

Hi, I'm Dave Goldblatt 🤓

"I know firsthand the struggle, the striving, and the beautiful journey that you're on."

Get in-depth knowledge.
Get teamed up with the specialists who work and teach coding for years at famous universities.
Get a helpful roadmap.
Get teamed up with the specialists who work and teach coding for years at famous universities.

Get a copy of my

Exclusive Mobile App Coding Tutorials Book

Construct A Stunning Career Perspective

You don't have to struggle alone, you've got our assistance and help.

Multiple Platforms Supported for Teaching & Studying

Multiple Course Participation at the Same Time

Vert Fast & So Easy To Create Your The First Course

Track Study Progress & Deliver Prompt Feedback

Online Courses for Anyone, Anywhere

You don't have to struggle alone, you've got our assistance and help.
Featured
Všechny úrovně

Kurz asistenta pedagoga

10200 

Kurz asistenta pedagoga

120 hours
Všechny úrovně
What you'll learn
Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Featured
Všechny úrovně

Čeština pro cizince

600 

Čeština pro cizince

2 Lessons
1 hour
Všechny úrovně
What you'll learn
Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

Loved by 200,000+ students

The magic is in the reviews. What our learners say
Great course to help me understand WordPress templates. I have created templates in Joomla for years and this is so so much easier!
Oliver Beddows
/ Student, Manchester
The project was quite expansive, and the course covered a lot of territory that I hadn't explored yet. Highly recommend this course.
Solomon Jeeva
/ Student, Manchester
I've been working as a professional digital designer for some time now, but still return to the course for specific tutorials when I get stuck. Highly recommend.
Robert Prickett
/ Student, Manchester
The project was quite expansive, and the course covered a lot of territory that I hadn't explored yet. Highly recommend this course.
Oliver Beddows
/ Student, Manchester

Learn on your mobile anytime!

Download my app