Homepages

Mezinárodní anglická maturita – obor Business/Podnikání nabízí vzdělání z ekonomických předmětů a prohloubení anglického jazyka formou denního i dálkového studia. Žáci získávají po absolvování studia mezinárodně platný certifikát, který je opravňuje k přijetí na zahraniční vysoké školy bez přijímacích zkoušek. Celá výuka není výukou teoretických znalostí, ale probíhá praktickou formou, tj. vypracováváním případových studií tzv. assignmentů.