Kurz ECDL

Kurz ECDL

370 

ECDL – European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně rozšířený a uznávaný certifikační koncept počítačové (digitální) gramotnosti, počítačových znalostí a dovedností.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou nejen státy Evropské unie doporučeny a používány jako standard.

Description

ECDL – European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně rozšířený a uznávaný certifikační koncept počítačové (digitální) gramotnosti, počítačových znalostí a dovedností. Kvalifikace ECDL umožňuje zaměstnancům, studentům i ostatním občanům tímto certifikátem formálně doložit, že mají základní počítačové znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu používání osobních počítačů. Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou nejen státy Evropské unie doporučeny a používány jako standard.

Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

ECDL START

 • Výstupní doklad: Osvědčení ECDL Start (doklad Digitální gramotnosti – Digital Literacy) s mezinárodní platností
 • Charakteristika: základní znalosti a dovednosti pro běžné využívání ICT, Internetu a jednoduchých aplikací
 • Obsah testů: celkem 4 moduly ze Sylabu ECDL CORE
 • povinné moduly M2, M3 a M7 + 1 dle vlastního výběru

ECDL MODULAR

 • Výstupní doklad:ECDL Modular Certificate s mezinárodní platností
 • Charakteristika: primárně nedokládá digitální gramotnost držitele certifikátu, ale jeho dílčí počítačové znalosti a dovednosti. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL.

INDEXY pro úroveň ECDL CORE:

 • Index ECDL Select – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až Mx, tj. ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Select se zaznamenávají pouze úspěšně složené ECDL testy. Index ECDL Select je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.
 • Index ECDL Single – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Certifikát ECDL Start absolvovat ECDL test pouze z jednoho modulu programu ECDL Core z nabídky modulů M1 až Mx, tj. z některého ze všech existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Single se zaznamenává pouze úspěšně složený ECDL test. Index ECDL Single je podkladem pro vydání některého z ECDL certifikátů a platí 3 roky od okamžiku jeho personifikace.
 • Index ECDL Profile – tento doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL absolvovat ECDL testy z neomezeného počtu existujících i budoucích modulů programu ECDL Core. Do indexu ECDL Profile se zaznamenávají pouze úspěšně složené ECDL testy. Index ECDL Profile je podkladem pro vydání certifikátu ECDL Core, Certifikátu ECDL Start nebo Modular, přičemž v ceně tohoto indexu je zahrnuto právo na vydání jednoho Certifikátu ECDL Modular. Index platí 5 let od data jeho prvního užití.

ECDL sylaby a obsah modulů

SYLAB ECDL CORE zahrnuje základní moduly:

 • M2 Používání počítače a správa souborů
 • M3 Zpracování textu
 • M4 Tabulkový procesor
 • M5 Použití databází
 • M6 Prezentace
 • M7 Práce s Internetem a komunikace

ECDL testování – místo, termíny, přihlášky

Testování probíhá v našem akreditovaném školicím středisku na adrese: Ostrovského 36, Praha 5 Smíchov (u metra Anděl) Bližší informace naleznete v kontaktech.