Účetnictví

Maria Vaclavikova
oiprahawpadm
Last Update 19. 11. 2022
3 already enrolled

About This Course

ÚČETNICTVÍ (s využitím PC)

– nejen že se naučíte, ale hlavně také pochopíte účtování, závěrky, uzávěrky … vše, co potřebujete k práci účetní

Rekvalifikační kurz účetnictví (s využitím výpočetní techniky) je určen všem, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce. Může ho absolvovat jak začátečník, který se naučí orientovat v účetnictví a pochopí souvztažnost mezi jednotlivými jevy v účetnictví, tak i pokročilý, který se zdokonalí nebo zopakuje komplexní problematiku účetnictví. Do kurzu je zahrnuto velké množství praktických příkladů.

Cíl rekvalifikačního kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

 • vytvoření systému vědomostí, dovedností a návyků v oblasti získávání, zpracování a hodnocení ekonomických informací prostřednictvím finančního a manažerského účetnictví

 • konkretizace poznatků o ekonomických informací a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky

 • schopnost využít získaných informací pro finanční řízení podniku

 • konkretizace a aplikace poznatků o ekonomických jevech ve vazbě na podnikový daňový systém

Absolvent rekvalifikačního kurzu se orientuje v oblasti českých účetních norem, daňových zákonech, zákonu o účetnictví, obchodním a občanském zákoníku. Je schopen zahájit samostatnou činnost účetního. Umí sestavit rozvahu, určení stran aktiv a pasiv, druhů účtů a jejich třídění, výkaz zisku a ztrát, ovládá účtování zásob, pohledávek a závazků z obchodního styku, umí účtovat stálá aktiva, na finančních a kapitálových účtech, mzdy, daně, finanční majetek, vést pokladnu, účetní knihy. Ovládá účtování nákladů a zpracuje účetní závěrku/uzávěrku.

Orientuje se v manažerském účetnictví (rozpočetnictví, kalkulace a vnitropodnikové účetnictví. Absolvent umí pracovat s účetním programem Pohoda (po domluvě možná výuka jiných účetních programů) od zavedení firmy až po uzavření všech účetních případů. Umí založit personální agendu s použitím části pro výpočet mzdy zaměstnance a dávek sociálního zabezpečení. Důraz je kladen na vedení budoucích účetních k soběstačnosti v rámci své budoucí profese (aktualizace potřebných zákonů, formulářů, umí komunikovat s úřady.

Organizace kurzu účetnictví

Skupinové kurzy obsazujeme od 6 do 8 osob/skupinu (kurzy pro firmy na objednávky kapacita kurzu dle domluvy). Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi s výukou dospělých a současně s praxí v oboru. 

Zdarma přístup do e-learningu: není povinný, ale najdete zde spoustu dalších účetních příkladů, nad rámec kurzu, včetně výsleků.

Kurz je možné absolvovat za účelem získání rekvalifikace (povinné závěrečné zkoušky, výstupní doklad: platné rekvalifikační osvědčení) nebo jako běžný vzdělávací kurz (bez povinnosti skládat závěrečné zkoušky, výstupním dokladem je osvědčení o absolvování kurzu).

Obsah rekvalifikačního kurzu

 • úvod do účetnictví

 • základy účetnictví

 • účtování zásob

 • zúčtovací vztahy

 • účtování stálých aktiv

 • účtování na finančních účtech

 • účtování na kapitálových účtech

 • náklady a výnosy

 • účetní závěrka – hospodářský výsledek a jeho dělení

 • vedení účetnictví s využitím PC

 • manažerské účetnictví

 • výpočetní technika v účetnictví

 • právní aspekty v účetnictví

Termíny výuky:

    ČAS VÝUKY  DNY VÝUKY

 19.09. – 20.10.2022 

 

 

 15.00 – 18.10 hod. pondělí

+

17.00 – 19.15 hod. středa/čtvrtek 

 

 

 pondělí, středa, čtvrtek (1 den praktická cvičení)

  7.11.  –  8.12.2022

 

  15.00 – 18.10 hod. pondělí

+

17.00 – 19.15 hod. středa/čtvrtek 

 

 pondělí, středa, čtvrtek (1 den praktická cvičení)

 

Cena kurzu Účetnictví (s využitím PC): 14.960,-Kč/osoba (pokud není uvedeno jinak u termínu kurzu)

Možnost domluvy termínů dle potřeby, individuální a firemní kurzy na tel.: 774 963 995, 251 562 286, e-mail: oi@oapraha.cz

Requirements

 • Vstupním předpokladem k zařazení do kurzu je min.SŠ vzdělání  (nutno doložit) a základní znalost obsluhy PC

Your Instructors

Maria Vaclavikova

5.0/5
13 Courses
3 Reviews
24 Students
See more

oiprahawpadm

4.94/5
13 Courses
18 Reviews
0 Students
See more

Write a review

course-thumbnail-33
Free
Level
Začátečník
Duration 31.3 hours
Subject
Language
Čeština
Start Learning