9. Organizování kolektivního vyjednávání
  • Základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace
  • Základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace
  • Základní pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy