8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
O lekci
  • Orientace v hodnoticích a motivačních systémech zaměstnanců
  • Možnosti kariérového růstu zaměstnanců ve firmě
  • Základní principy mzdového systému v organizaci