6. Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Základní přístupy k provádění a zajišťování normativního vzdělávání zaměstnanců, včetně zajišťování školení
  • Profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení
  • Možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě