5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
O lekci
  • Základní legislativa v oblasti BOZP a PO
  • Základní pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
  • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců