4. Tvorba a správa dokumentů v administrativně personální činnosti
O lekci
  • Pravidla tvorby písemných dokumentů podle platné normy
  • Způsob zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky
  • Systémy ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace
  • Způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst
  • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů