3. Využívání prostředků výpočetní techniky
O lekci
  • Orientace v prostředí operačního systému
  • Koncipování dokumentů v textovém editoru
  • Návrh tabulek a tvorba grafů v tabulkovém procesoru
  • Tvorba počítačové prezentace
  • Vyhledávání informací na internetu
  • Komunikace prostřednictvím elektronické pošty