2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
O lekci
  • Orientace v základních ustanoveních zákoníku práce a občanského zákoníku v oblasti personalistiky
  • Orientace v základních ustanoveních obchodního zákoníku ve vztahu k personální práci
  • Orientace v předpisech upravujících mzdy a platy
  • Druhy pracovněprávních vztahů a vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění
  • Obsah personálního managementu – uplatnění ve firmě, úkoly a poslání
  • Pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců firmy (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti