Daně

Maria Vaclavikova
oiprahawpadm
Last Update 19. 11. 2022
0 already enrolled

About This Course

Náležitosti účetních dokladů, jejich vystavování, oběh a uchování. Zásady vedení daňové evidence samostatně výdělečných osob. Účtování nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů nesouvisejících s podnikatelskou činností fyzické osoby. Složky majetku, odepisování investičního majetku. Evidence majetku, pohledávek a závazků. Souvislý příklad daňové evidence, zpracovaný ručně. Zjištění hospodářského výsledku. Vyhotovení daňového přiznání.

Obsah rekvalifikačního kurzu:

  • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • úvod do daňové evidence
  • účetní knihy v daňové evidenci
  • obsah a forma vedení daňové evidence
  • postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak
  • mzdy v daňové evidenci
  • uzávěrka a závěrka

Termíny skupinových kurzů:

ZAČÁTEK KURZU TERMÍN KURZU DNY VÝUKY.
3.6. – 26.6. 9:00 – 12:10 pondělí, čtvrtek
8.7. – 19.7. 14:00 – 17:00 pondělí, středa/čtvrtek

Kurz otevíráme 1x měsíčně skupinovou formou nebo individuální formou v termínu dle domluvy.

Cena kurzu: 5.960,-Kč/osoba

Learning Objectives

Posluchač je schopen prvotního zpracování účetních dokladů, vytvoření faktur a peněžního deníku, evidence příjmů, výdajů, majetku či závazků, výpočtu mezd, sestavení daňového přiznání.

Requirements

  • ukončené min. SŠ vzdělání (nutno doložit) a základní znalost PC

Your Instructors

Maria Vaclavikova

5.0/5
13 Courses
3 Reviews
24 Students
See more

oiprahawpadm

4.94/5
13 Courses
18 Reviews
0 Students
See more

Write a review

image-1 copy 24
Free
Level
Všechny úrovně
Duration 50 hours
Subject
Language
Čeština
Start Learning