čeština Courses

We found 1 course available for you
See
Featured

Čeština pro cizince

2 Lessons
1 hour
Všechny úrovně

Základní osnovy kurzu: Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis. Gramatika: Skloňování podstatných …

What you'll learn
Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.