English Courses

We found 3 courses available for you
See

Jazykové kurzy s rodilou mluvčí

Všechny úrovně

Chcete se na dovolené domluvit? Rádi byste četli knihy v …

Featured

Čeština pro cizince

2 Lessons
1 hour
Všechny úrovně

Základní osnovy kurzu: Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis. Gramatika: Skloňování podstatných …

What you'll learn
Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.

INTENZIVNÍ RYCHLOKURZY JAZYKŮ

50.5 hours
Všechny úrovně

LETNÍ NABÍDKA  INTENZIVNÍCH JAZYKOVÝCH KURZŮ * malé skupinky jen po …

What you'll learn
Efektivitu výuky ve skupinových rychlokurzech zaručuje intenzivní výuka v malých skupinkách (6 osob), podkladový studijní materiál připravený na míru a moderní metody výuky s důrazem na upevňování a rozšiřování znalostí. Pod vedením zkušených lektorů dosáhnete znamenitých výstupních znalostí a dovedností. Kurzy probíhají v učebnách Obchodního institutu na Smíchově (ulice Staropramenná nebo Ostrovského), u metra Anděl a v klidné části této lokality.