Daně Courses

Most popular
Trending

All Daně Courses

We found 1 course available for you
See
Free

Daně

50 hours
Všechny úrovně

Náležitosti účetních dokladů, jejich vystavování, oběh a uchování. Zásady vedení …

What you'll learn
Posluchač je schopen prvotního zpracování účetních dokladů, vytvoření faktur a peněžního deníku, evidence příjmů, výdajů, majetku či závazků, výpočtu mezd, sestavení daňového přiznání.