Career Development Courses

Sorry, we can not find any courses for this search.

You may want to check Our Hot Courses:

Featured
Všechny úrovně

Kurz asistenta pedagoga

10200 

Kurz asistenta pedagoga

120 hours
Všechny úrovně
What you'll learn
Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Featured
Všechny úrovně

Čeština pro cizince

600 

Čeština pro cizince

2 Lessons
1 hour
Všechny úrovně
What you'll learn
Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.
Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.
Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.
Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)
Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu a žádosti o zaměstnání.
Všechny úrovně

ECDL

370 

(2)

ECDL

5.0/5
(2 ratings)
20 hours
Všechny úrovně
What you'll learn
SYLAB ECDL CORE zahrnuje základní moduly:
M2 Používání počítače a správa souborů
M3 Zpracování textu
M4 Tabulkový procesor
M5 Použití databází
M6 Prezentace
M7 Práce s Internetem a komunikace

INTENZIVNÍ RYCHLOKURZY JAZYKŮ

50.5 hours
Všechny úrovně
What you'll learn
Efektivitu výuky ve skupinových rychlokurzech zaručuje intenzivní výuka v malých skupinkách (6 osob), podkladový studijní materiál připravený na míru a moderní metody výuky s důrazem na upevňování a rozšiřování znalostí. Pod vedením zkušených lektorů dosáhnete znamenitých výstupních znalostí a dovedností. Kurzy probíhají v učebnách Obchodního institutu na Smíchově (ulice Staropramenná nebo Ostrovského), u metra Anděl a v klidné části této lokality.
Free
Začátečník

Personalista

Free
(1)

Personalista

5.0/5
(1 rating)
9 Lessons
20.5 hours
Začátečník
What you'll learn
Úspěšným absolvováním kurzu budete zvládat plánování a vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd včetně způsobů hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenými metodami, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, ale i další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty.
Dále se naučíte zpracovávat systém podnikového vzdělávání, připravíte se na spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy a nahlédnete na problematiku zaškolování a organizace rozmisťování pracovníků v rámci firmy.
Seznámíte se i s právními předpisy vztahujícími se k personální problematice a budete proškoleni v BOZP.
Více informací se dozvíte v osnovách rekvalifikačního kurzu níže.